Categorie:  Expat
Locatie: 

Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek

Referentie:  15470
Einddatum voor kandidaturen:  28/09/2021

Internationaal expert Gender & Parlement (m/v/x) - Centraal-Afrikaanse Republiek

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1800 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context

Overeenkomstig haar grondwet engageert de Central-Afrikaanse Republiek (CAR) zich na de presidentsverkiezingen en nationale en lokale verkiezingen van 2020/2021 tot het versterken van de grondwettelijke orde. Via de presidentsverkiezing en de wetgevende verkiezing werd een president en 140 vertegenwoordigers (waaronder 12 vrouwen) voor de Nationale Assemblee verkozen. 

Ontwikkelingspartners geven vorm aan het voornemen van het land. De Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de Europese Unie steunden in oktober 2019 in Bangui de lancering van het Politiek Akkoord voor Vrede en de Uitvoering van de Verkiezingskalender. In maart 2019 ondertekende de Europese Unie reeds een Financieringsverdrag voor het Programma ter Ondersteuning van de Democratie voor een bedrag van 5 miljoen euro waarvan de uitvoering wordt verzekerd via Enabel. 

In oktober 2020 tekenden de EU en Enabel een aanhangsel aan dit verdrag voor een bedrag van 1 miljoen euro zodat het EU-PCD-project voor de versterking van de democratie andere instellingen die de democratie steunen kan bijstaan. Dit betreft de nationale verkiezingsauthoriteit (ANE) en het Forum van Centraal-Afrikaanse vrouwen in het Parlement (FFPCA). 

Het algemeen doel van het programma is de begeleiding van instellingen die de democratie steunen door de versterking van de democratiseringsprocessen in de Centraal-Afrikaans Republiek. Hierbij worden twee specifieke doelstellingen nagestreefd:

 • Ondersteuning van het verkiezingsproces zodat de nationale en lokale verkiezingen georganiseerd raken en kunnen plaatsvinden, en tegelijk de aanhang en betrokkenheid van de vrouwen bij die verkiezingen bevorderen;
 • de versterking van de positie van de vrouw als politiek actoren en de versterking van die positie in de wetsvoorstellen.
   

Functiebeschrijving

De expert Gender & Parlement rapporteert rechtstreeks aan de Intervention Manager van het Project ter ondersteuning van de democratie. Je biedt steun aan de Nationale Assemblee zodat de genderdimensie effectief binnen de instelling wordt opgenomen en de belangen van vrouwen in het parlementair werk worden vertegenwoordigd en gesteund. 

Je taken en verantwoordelijkheden: 

 • Je draagt bij aan de uitvoering van het project door deel te nemen aan de planning, uitvoering, coördinatie, monitoring en evaluatie van de activiteiten;  
 • Je adviseert parlementsmedewerkers op basis van je technische expertise, om te komen tot een performantie die overeenstemt met nationale en internationale normen en standaarden;
 • Je organiseert de kennisopbouw en het kennismanagement om een inclusieve, geïnformeerde en vertrouwensvolle omgeving binnen het project te creëren;
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties zoals de nationale verkiezingsauthoriteit, de Nationale Assemblee, het Forum van Centraal-Afrikaanse vrouwen in het Parlement, het grondwettelijk hof en de Hoge Raad voor Communicatie en Overleg.

De verwachte resultaten zijn: 

 • Verbeterde werking van het Forum van Centraal-Afrikaanse vrouwen in het Parlement;
 • Ondersteuning en respect voor genderaspecten, gebaseerd op de gelijkheidswet, door het uitwerken, bijsturen, stemmen en toepassen van de wetteksten;
 • Betrekken van vrouwen na de verkiezingen;
 • Netwerkontwikkeling met vrouwelijke Belgische parlementsleden.
 • Het project dient voor de nieuwe legislatuur tevens ondersteuning te bieden aan de Nationale Assemblee op volgende gebieden: ondersteuning van vormingsinitiatieven van leidinggevenden van de Nationale Assemblee; verbetering van de dienstverlening aan de Nationale Assemblee; vorming en coaching van nieuwe verkozenen rond het wetgevend proces.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Een master in de rechten, administratieve wetenschappen, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen

Vereiste ervaring 

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring als parlementair medewerker met een specialisatie in genderthema's;
 • enige ervaring in een electoraal project in Centraal Afrika of vertrouwdheid met sub-Saharaans grondwettelijke praktijken vormen een troef;
 • Een internationale ervaring (dat wil zeggen in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land) is een pluspunt;

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een goed inzicht in de aspecten die verband houden met internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, partners, werking, enz.);
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren;
 • Je bent op de hoogte van kennisopbouw en kennismanagement;
 • Je zet in op resultaatgericht beheer;
 • Je kunt omgaan met nieuwe technologieën uit jouw vakgebied;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans en/of Nederlands. Gezien de werktaal van de Centraal-Afrikaanse Republiek en de internationale context waarin je gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans vereist. Kennis van het Sango is een voordeel.

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden je

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving.
 • Een (verlengbare) overeenkomst van 12 maanden gebaseerd in Bangui.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • Gezien de veiligheidssituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is deze post momenteel niet toegankelijk voor het gezin van de Expert. In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.


Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.
 

 

Interesse?

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 28/09/2021.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.