Categorie:  Expat
Locatie: 

Bujumbura

Referentie:  18693
Einddatum voor kandidaturen:  21/08/2022

Project Manager voor het project ter bevordering van de Justitie (m/v/x) - Burundi

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

 

Het nationale ontwikkelingsplan van Burundi (2018-2027) stelt de bevordering van de justitie en de bescherming van de mensenrechten centraal. In lijn daarmee zijn wij op zoek naar een projectcoördinator.  

 

De actie van de Europese Unie past in het verlengde van de projecten voor institutionele steun aan justitie die door België zijn gefinancierd, met name via Enabel (2009-2016).  

 

De beoogde actie wil in een relatief korte periode van drie jaar de dynamiek concreet versterken. Daarnaast wil ze de grondslagen leggen voor "de verbetering van het gerechtelijk bestuur met het oog op een sneller, onafhankelijker, onpartijdiger, gendergevoeliger, digitaal rechtssysteem dat dicht bij de rechtenhouders staat". 

 

Het project zal voortbouwen op de meest in het oog springende resultaten uit het verleden en tegelijk rekening houden met de huidige dynamiek van de sector. Het zal deel uitmaken van een streven naar een inclusieve sectorale dialoog, verbetering van de justitiële mechanismen en de coördinatie van de actoren in de strafrechtsketen, en capaciteitsopbouw voor magistraten en gerechtsfunctionarissen ten behoeve van degenen die terechtstaan. 

 

Twee verwachte resultaten houden specifiek verband met de betrokkenheid van Enabel en zijn partners, namelijk: 

 

 • Resultaat 1.1: "De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de prestaties van het ministerie van Justitie zijn verbeterd." 
 • Resultaat 1.2: "Vrouwen, mannen, minderjarigen en personen met een beperking genieten betere detentieomstandigheden, waarbij de grondwettelijke beginselen worden geëerbiedigd en de strafrechtspleging beter beantwoordt aan de criteria van een ‘menselijker/ humaniserend’ strafrecht.” 

 

Resultaat 1.3 (dat buiten het Enabel-onderdeel valt, maar waarmee het Enabel-team zal coördineren en dat door andere actoren zal worden uitgevoerd) zal zich toespitsen op het streven naar daadwerkelijke toegang tot het recht en tot kwalitatief hoogstaande justitie voor alle rechtenhouders, vrouwen, mannen, minderjarigen en mensen met een beperking. 

Functiebeschrijving

 

Als Project Manager rapporteer je aan de Country Portfolio Manager en geef je leiding aan een team van experts. Je bent verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van het project door een goede kennis van de problematiek en van de grondslagen voor de hervorming van het gerechtelijk bestuur. Ook zorg je voor een goede partnerschapsdynamiek – hartelijk en transparant – die gericht is op het bereiken van ontwikkelingsresultaten. Als expert op het gebied van justitie draag je bij aan de technische, strategische en politieke dialoog. 

 

Verantwoordelijkheden: 

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit); 
 • Je coördineert de uitvoering van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken; 
 • Je ondersteunt de mensen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden; 
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van het ministerie van Justitie, de directoraten en de afzonderlijke overheidsdiensten en de rechterlijke macht; 
 • Je coördineert het leerproces over hoe een actie bijdraagt aan de ontwikkeling van een sector; 
 • Je geeft leiding aan het team dat onder jouw hiërarchische verantwoordelijkheid staat; 
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie om prestatiemonitoring, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk te maken. 

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau 

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten of politieke wetenschappen.  

Vereiste ervaring  

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring met het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten; 
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van ondersteuning van de strafrechtketen, terugdringing van de overbevolking van gevangenissen en verbetering van het gerechtelijk bestuur; 
 • Je hebt minimaal één relevante werkervaring buiten je eigen land; 
 • Je hebt ervaring als teamleider; 
 • Ervaring in de Burundi is een pluspunt; 
 • Ervaring in verschillende projecten is een pluspunt; 

Vereiste kennis en vaardigheden 

 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer; 
 • Je hebt een gedegen kennis van het specifieke vakgebied; 
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie; 
 • Je bent resultaatgericht; 
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is in Burundi, is een uitstekende kennis van het Frans vereist.  

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel). 

 

Wij bieden je (onder voorbehoud van financiering)

 

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving. 
 • Een overeenkomst van 39 maanden met standplaats in Bujumbura (met missies in de provincies waar het project activiteiten uitvoert).  
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.  
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel). 

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling. 

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie. 

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties. 

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 21/082022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.