Categorie:  Expat
Locatie: 

Kindia, Guinea

Referentie:  14504
Einddatum voor kandidaturen:  19/09/2021

Project Manager Lokale economische ontwikkeling & Beheer van natuurlijke rijkdommen (m/v/x) – Guinee 
 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1800 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.
 

Context

 

Guinee is sinds januari 2016 een partnerland van de Belgische samenwerking. De bilaterale portefeuille voor de periode 2019-2023 (45 miljoen euro) bestaat uit 5 projecten die gestructureerd zijn rond 3 pijlers: Ondernemerschap, Seksuele en reproductieve rechten, en Opleiding. De projecten worden hoofdzakelijk uitgevoerd op de geografische as Conakry, Kindia, Mamou.

 

In het kader van de pijler ‘Ondernemerschap’ is een nieuwe kans voor lokale economische ontwikkeling geïdentificeerd: de ontwikkeling van het potentieel van de groene economie van Mont Gangan. Dat is een natuurgebied in de buurt van Kindia met een groot ecologisch en toeristisch potentieel.  

 

Deze nieuwe actie in onze portefeuille moet bijdragen aan het resultaat voor duurzame en inclusieve economische groei in het concentratiegebied van de Guinees-Belgische samenwerking. Er wordt ingezet op de specifieke doelstelling van de pijler om waardig en kwaliteitsvol werk te scheppen en om het stabiele en duurzame inkomen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers op de as Conakry-Kindia-Mamou te verhogen, specifiek voor deze nieuwe actie in en rond de Mont Gangan-locatie.

 

Deze actie sluit ook nauw aan bij het ENTREPRENA-programma, dat twee doelen nastreeft. Ten eerste draagt het bij tot de structurering en de versterking van de aantrekkingskracht van de cluster ‘Horeca & Toerisme’ op de as Conakry-Kindia-Mamou. Ten tweede draagt het bij tot de bevordering van het groeiondernemerschap binnen de landbouw- en de stedelijke waardeketens in de regio Kindia. De nieuwe actie wordt geïntegreerd in de dynamiek die door dit programma op gang is gebracht.

Functiebeschrijving

 

Als Project Manager sluit je aan bij een bestaand team en wordt je geacht volledig bij te dragen aan de samenwerking binnen het team. Je hebt volgende verantwoordelijkheden:

 

 • Je zorgt voor de integratie van alle beheersdomeinen van de actie (inhoud/scope, planning, budget, kwaliteit, enz.) om een goede start, voortgang en resultaten van de actie te waarborgen en er zeker van te zijn dat de actie bijdraagt aan de ontwikkelingsresultaten.
 • Je coördineert de activiteiten en zorgt ervoor dat ze uitgevoerd worden, volgens de gemaakte afspraken en vastgelegde procedures;
 • Je draagt bij aan de uitvoering van de actie door middel van input als expert om te garanderen dat de doelstellingen van de actie worden bereikt;
 • Je ondersteunt de geïdentificeerde ondersteunende organisaties en structuren om het veranderingsproces te leiden en bij te dragen tot de capaciteitsversterking van de partnerstructuren en hun prestaties, met als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van het potentieel van de groene economie in het doelgebied;
 • Je coördineert het leerproces over hoe een actie bijdraagt aan de ontwikkeling van een sector met het oog op de verspreiding van kennis;
 • Je geeft leiding aan het team voor wie je hiërarchisch verantwoordelijk bent zodat je kunt beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel;
 • Je zorgt ervoor dat in het kader van de actie relevante informatie over de resultaten wordt verzameld en gebruikt voor de besluitvorming en je volgt de performantie van de interventie op.
   

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau

 • Je hebt een masterdiploma in economie, lokale economische ontwikkeling of vergelijkbaar.

 

Vereiste ervaring 

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring met het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten;
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van lokale economische ontwikkeling in relatie tot ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke hulpbronnen;
 • Je hebt relevante ervaring in het werken met en coördineren van publieke en private actoren en het ontwikkelen van partnerschappen;
 • Je hebt minstens één relevante werkervaring buiten je eigen land, bij voorkeur in sub-Saharaans Afrika;
 • Je hebt ervaring als teamleider;

 

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden en je bent goed in het faciliteren van een multi-stakeholderbenadering; 
 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer;
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie;
 • Je geeft blijk van aanpassingsvermogen;
 • Je werkt resultaatgericht;
 • Je hebt uitstekende vaardigheden in teamwerk en samenwerking;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien de werktaal van Guinee en de internationale context waarin je gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans alsook een goede kennis van het Engels vereist.

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving.
 • Een contract tot eind 2023, met standplaats Kindia.
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz. 
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.
 

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met uw CV en een motivatiebrief, ten laatste op 19/09/2021.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.