Categorie:  Expat
Locatie: 

Kinshasa, Congo-Kinshasa

Referentie:  16448
Einddatum voor kandidaturen:  03/02/2022

 

Expert.e Belastingadviseur (m/v/x)

– Democratische Republiek Congo
  

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1800 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

 

Context

 

Enabel is actief in de Democratische Republiek Congo, in 10 provincies van het land, op het gebied van plattelandsontwikkeling, technisch onderwijs en beroepsopleidingen, gezondheidszorg, water en energie. Het specifieke karakter van het samenwerkingsprogramma ligt in de nabijheid met de begunstigden.

 

Het programma voor studies en expertise (PEE – Programme d’Etudes et d’Expertises) is een flexibel instrument. Via de financiering van studies en expertise draagt het bij tot de capaciteitsversterking van overheidsinstellingen. Het ondersteunt ook de uitvoering van het samenwerkingsprogramma tussen de Democratische Republiek Congo (DRC) en België. In dit verband heeft de minister van Financiën van de DRC België om technische bijstand verzocht in de vorm van een belastingconsulent ter plaatse. De Congolese regering profiteert reeds van de diensten van een expert van het Internationaal Monetair Fonds  (IMF) die in Tsjaad is gestationeerd en heen en weer reist tussen verschillende landen. Daarnaast profiteert ze ook van de expertise van de afdeling begrotingszaken van het IMF in het kader van het programma voor de mobilisatie van ontvangsten.

 

Het mobiliseren van binnenlandse ontvangsten is een essentiële doelstelling van het programma van de Congolese regering om manoeuvreerruimte te creëren voor het verhogen van de prioritaire uitgaven voor onderwijs, sociale zaken en infrastructuur. Het is ook een van de essentiële pijlers van het programma dat door de uitgebreide kredietfaciliteit van het IMF wordt gesteund. 

Functiebeschrijving

 

Als Expert.e Belastingadviseur ter plaatse (Tax Resident Advisor) rapporteer je rechtstreeks aan de Country Portfolio Manager van Enabel in de DRC. Je wordt rechtstreeks ondergebracht bij het directoraat-generaal van het ministerie van Financiën of bij het Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF) of het kabinet van de minister van Financiën (nader te bepalen). 

 

Je werkt als technisch adviseur van de minister van Financiën op de pijler ‘mobilisatie van binnenlandse ontvangsten’ van het strategisch plan voor de hervorming van de overheidsfinanciën (SPFR – Plan Stratégique de Réformes des Finances Publiques). Je ondersteunt de operationalisering van de strategie voor de verhoging van de binnenlandse middelen en werkt nauw samen met de belastingadviseur van het IMF en de verschillende missies van technische experts. 

 

Meer in het bijzonder zal je het ministerie van Financiën begeleiden bij pijler 2 van de hervorming van de overheidsfinanciën. Die heeft betrekking op het fiscaal beleid en de belastingdiensten. Dit kan domeinen dekken zoals:

 • Steun voor de verbetering van de controle- en beheersprocessen van de belastingen van fiscale diensten zoals het directoraat-generaal Belastingen (DGI), het directoraat-generaal Douane en Accijnzen (DGDA) en het directoraat-generaal Administratieve, Gerechtelijke, Domaniale en Participatieontvangsten (DGRAD);
 • Begeleiding van de verbetering van de werking van de btw op basis van de lopende acties;
 • Vergemakkelijken van de coördinatie van technische partners in nauwe samenwerking met COREF;
 • Technische steun voor de uitbreiding van het repertorium en de belastinggrondslag;
 • Rationalisering van belastinguitgaven en -vrijstellingen;
 • Begeleiding van de rationalisering van niet-fiscale en parafiscale heffingen;
 • Ondersteuning van de uitvoering van een op risicoanalyse gebaseerd fiscale-controleproces;
 • Steun voor de oprichting van audit-, inspectie- en risicobeheersdiensten bij DGI en DGRAD. 

 

In geval van een verlenging in het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma vanaf 2023 zal de functie de volgende aspecten omvatten: 

 • Technische begeleiding en ondersteuning voor de voorbereiding van steunvoorstellen door het fonds voor technische bijstand;
 • Technische begeleiding voor de stuurgroep van het fonds voor financieel bestuur;
 • Coördinatie en ondersteuning van de organisatie van missies van experts die in het kader van het fonds worden ingezet.

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau

 • Je hebt een masterdiploma in economie, rechten of gelijkwaardig 

 

Vereiste ervaring 

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring in een belastingdienst of gelijkwaardig;
 • Ervaring in de Belgische belastingadministratie is een pluspunt;
 • Ervaring in projectbeheer is een pluspunt;
 • Internationale ervaring (dat wil zeggen in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land), en meer in het bijzonder in Afrika of de DRC is een pluspunt.

 

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een goed inzicht in de aspecten die verband houden met internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, partners, werking, enz.);
 • Je beschikt over het vermogen om betrekkingen tussen instellingen te ontwikkelen en te beheren (netwerken);
 • Je hebt uitstekende vaardigheden om mensen samen te brengen en op te treden als facilitator;
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren;
 • Je bent op de hoogte van kennisopbouw en kennismanagement;
 • Je zet in op resultaatgericht beheer;
 • Je kunt omgaan met nieuwe technologieën uit jouw vakgebied;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal van de DRC is en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans vereist.

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).
 

Wij bieden je

 

 • Een interessante functie in een internationale omgeving.
 • Een contract van 12 maanden met standplaats Kinshasa (eventueel te verlengen in het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma via het fonds voor financieel bestuur).
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 03/02/2022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.