Categorie:  Expat
Locatie: 

Kinshasa, 465155

Referentie:  19801
Einddatum voor kandidaturen:  06/12/2022

Thematisch Expert 
‘Unis pour la Paix et la Sécurité’ 
(m/v/x) - Democratische Republiek Congo

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

 

In de DRC is Enabel actief op het gebied van plattelandsontwikkeling, beroepsopleiding en werkgelegenheid, volksgezondheid, water en energie. Het specifieke karakter van het samenwerkingsprogramma ligt in de nabijheid met de begunstigden.  

 

Enabel voert ook meerdere projecten uit met financiering door derden, voornamelijk door de Europese Unie (EU). Het programma Unis pour la Paix et la Sécurité (United for Peace and Security) is er een van. De actie van dat programma draagt bij tot SDG 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) en is in lijn met de strategische visie van de DRC. Ze maakt met name deel uit van het prioritaire actieplan van het hervormingsplan van het leger (PRA – Plan de Réforme de l’Armée) dat momenteel wordt ontwikkeld. De algemene doelstelling van het project is het bestuur en de rechtsstaat te versterken, straffeloosheid en corruptie te bestrijden en een rechtvaardige en duurzame vrede in de DRC te bevorderen. Meer bepaald zal Enabel werken op de volgende specifieke doelstellingen: modernisering van de administratie van het ministerie van Defensie en Veteranen en versterking van de verantwoordingsplicht en van de band tussen de strijdkrachten en de bevolking. Het programma zal worden uitgevoerd in Kinshasa en in verschillende provincies, waaronder Noord-Kivu en Ituri. 

 

Daarom is Enabel actief op zoek naar een Thematisch Expert met als standplaats Kinshasa. 

Functiebeschrijving

 

Als Thematisch Expert rapporteer je aan de Project Manager ‘Unis pour la Paix et Sécurité’. Je bent algemeen verantwoordelijk voor de modernisering van de administratie van het ministerie van Defensie en Veteranenzaken. 

 

Verantwoordelijkheden 

 • Je draagt bij aan de uitvoering van het project door deel te nemen aan de planning, uitvoering, coördinatie, monitoring en evaluatie van de activiteiten;   
 • Je adviseert op basis van je technische expertise, om te komen tot een performantie die overeenstemt met nationale en internationale normen en standaarden; 
 • Je organiseert de kennisopbouw en het kennismanagement om een inclusieve, geïnformeerde en vertrouwensvolle omgeving binnen het project te creëren; 
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties. 

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau 

 • Je hebt een masterdiploma in sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, criminologie of rechten; 
 • Een militaire opleiding op universitair niveau kan ook relevant zijn.  

Vereiste ervaring  

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring in de veiligheids- en/of defensiesector; 
 • Je hebt eerdere ervaring in een defensiekorps, indien mogelijk met functies in de administratie (HR, IT ...); 
 • Ervaring in conflict- of risicogebieden, met name in de DRC, is een pluspunt; 
 • Ervaring met de Belgische defensie is een pluspunt; 
 • Een internationale ervaring (dat wil zeggen in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land) is een pluspunt. 

Vereiste kennis en vaardigheden 

 • Je hebt een goed inzicht in de aspecten die verband houden met internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, partners, werking, enz.); 
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren; 
 • Je bent op de hoogte van kennisopbouw en kennismanagement; 
 • Je bent resultaatgericht; 
 • Je kunt omgaan met nieuwe technologieën uit jouw vakgebied; 
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van de DRC en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en een elementaire kennis van het Engels vereist.  

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel). 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende en afwisselende functie in een internationale omgeving; 
 • Een overeenkomst van 48 maanden met als standplaats Kinshasa en frequente verplaatsingen naar het oosten; 
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.; 
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel). 

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling. 

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie. 

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties. 

Deze oproep tot kandidaatstelling is afhankelijk van de ondertekening van een bijdrageovereenkomst tussen Enabel en COFED voor de uitvoering van het programma Unis pour la Paix et la Sécurité. Vóór de ondertekening van deze overeenkomst kan geen definitieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. De tewerkstelling kan ten vroegste aanvangen de dag na de effectieve stardatum van het project.  

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 06/12/2022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.