Categorie:  Expat
Locatie: 

Niamey, Niger

Referentie:  15321
Einddatum voor kandidaturen:  02/11/2021

 

Portfolio Manager (m/v/x) - Niger

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1900 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

 

 

Context

 

De huidige portefeuille van het programma 2017-2020 van Enabel in Niger bestaat voornamelijk uit acties van de bilaterale samenwerking, aangevuld met opdrachten voor derde donoren.

 

In de cruciale sector van de volksgezondheid draagt Enabel met het programma ter ondersteuning van het gezondheidssysteem effectief bij tot het aanpakken van volgende uitdagingen: toegang tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen, eerlijke en billijke globale financiering van de gezondheidszorg, permanente beschikbaarheid van geneesmiddelen, verbetering van het technische platform van diensten en zorgverlening, ontwikkeling en beheer van het personeel, kwaliteit van de gezondheidsvoorlichting en institutionele steun op centraal niveau met bijzondere aandacht voor digitalisering en governance.

Op het gebied van veeteelt en klimaatverandering heeft de samenwerking tussen Niger en België solide en erkende ervaring opgebouwd. Het Programma ter ondersteuning aan de ontwikkeling van de veeteelt heeft tot doel de voedselzekerheid te verbeteren door de veeteeltsystemen te versterken. Het draagt bij tot het veerkrachtiger, efficiënter en duurzamer maken van de familiale veeteeltsystemen, waarbij banen en inkomsten – vooral voor jongeren en vrouwen – worden gecreëerd of versterkt.
 

Programma gefinancierd door de Europese Unie

 

Naast dit bilaterale samenwerkingsprogramma voert Enabel in Niger een omvangrijk programma uit dat door de Europese Unie wordt gefinancierd en dat de volgende acties omvat:

 1. DURAZINDER – Programma voor het scheppen van werkgelegenheid en economische kansen door middel van duurzaam milieubeheer in de vertrek- en doorgangsgebieden van Niger;
 2. SOSESTA – Steun voor veiligheid en stabilisatie in Niger en 
 3. SOSESTA+ – Steun voor de daadwerkelijke terugkeer van de Staat en het herstel van zijn legitimiteit in de regio's Tillabéry (en Tahoua);
 4. REPO – ‘Resilience Pastorale Ouest du Niger’ – Bijdragen tot de veerkracht en de sociale en economische stabiliteit van pastorale en agro-pastorale gemeenschappen in West-Niger;
 5. PRISMA – Rondtrekkende veehouders en rondtrekkende veehouders/landbouwers passen zich aan de gevolgen van klimaatverandering voor de pastorale hulpbronnen aan, en hun productiesystemen zijn productiever, veerkrachtiger en gezonder voor dier, mens en het milieu.

 

Naast het bestaande bilaterale samenwerkingsprogramma in Niger wordt gewerkt aan een nieuwe landenportefeuille voor Niger, een regionale thematische portefeuille ‘Klimaat Sahel’ en projecten van derde donoren:

 • De landenportefeuille van de bilaterale samenwerking tussen België en Niger voor de periode 2022-2026 bedraagt 50 miljoen euro en is samengesteld uit 2 pijlers. Volgende doelstellingen worden nagestreefd: 
 1. De bevolking in Niger geniet sociale bescherming dankzij inclusieve toegang tot kwaliteitsvolle sociale basisdiensten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 2. De bevolking in Niger bereikt voedselzekerheid, een grotere veerkracht en meer inkomen door de duurzame ontwikkeling van waardeketens in de landbouw en de veeteelt, ondernemerschap en het scheppen van banen voor jongeren.

 

 • Een regionale klimaatportefeuille, luik Niger (10 miljoen euro).

 

Gezien het grote volume aan lopende activiteiten in Niger en de enorme mogelijkheden om Enabel te positioneren in strategische partnerschappen en financiering door andere donoren, zijn wij op zoek naar een tweede Portfolio Manager voor ons landenkantoor dat in Niamey is gevestigd. 

Als nieuwe Portfolio Manager (PM) zal je in volledige harmonie samenwerken met de Plaatselijk Vertegenwoordigster, de reeds aanwezige Portfolio Manager, het ondersteuningsteam en de Intervention Managers. De verdeling van de dossiers zal worden gebaseerd op strategische criteria in het kader van collaborative governance (collaboratief bestuur).

Functiebeschrijving

 

Als Portfolio Manager beheer je een deel van de portefeuille in Niger, en behaal je bepaalde specifieke doelstellingen van de nationale portefeuille en de projecten.

 

Wat houdt dat concreet in?

 • Je waarborgt de optimale uitvoering van de portefeuille, en neemt hierbij de strategische kaders en oriëntaties in acht;
 • Je coördineert een deel van de projecten van de portefeuille in samenwerking met de Portfolio Manager die al ter plaatse is, met de Intervention Managers en de ondersteuningsteams;
 • Je beheert de projecten door te zorgen voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen, in overeenstemming met de bij Enabel geldende regels en procedures en overeenkomstig de contracten die ons binden aan donoren (voornamelijk de EU);
 • Je geeft leiding aan het team waarvoor je hiërarchisch verantwoordelijk bent zodat je kunt beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel;
 • Je coördineert de teams van de hoofdzetel, de externe consultants en de middelen bij de formulering van de projecten. 

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau

 • Je hebt een masterdiploma

 

Vereiste ervaring 

 • Je hebt ten minste 10 jaar relevante ervaring in het beheer van internationale ontwikkelingsprojecten, buiten je eigen land;
 • Je hebt ten minste 5 jaar ervaring als teamleider.

 

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een brede en diepgaande kijk op al de aspecten van de internationale ontwikkelingssamenwerking;
 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer;
 • Je beschikt over het vermogen om betrekkingen tussen instellingen te ontwikkelen en te beheren (netwerken);
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van Niger en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en een goede kennis van het Engels vereist. 


Je bent een sterk leidersfiguur, die in staat is om de algehele opvolging van meerdere programma's tegelijkertijd te waarborgen, verantwoordelijkheid te nemen en beslissingen te nemen. 

 

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden je

 

 • Een boeiende baan bij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers en medewerksters. 
 • Een overeenkomst van 60 maanden gebaseerd in Niamey (de hoofdstad) met regelmatige verplaatsingen in de regio’s (Tahoua, Dosso, Tillabéri). 
 • Gewenste startdatum: maart 2022.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 7), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale toestand.

 

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 02/11/2021.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.