Categorie:  Expat
Locatie: 

Niamey, Niger

Referentie:  18670
Einddatum voor kandidaturen:  06/10/2022

Project Manager
Project voor economisch herstel
Grote Groene Muur
(m/v/x) - Niger

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is al 50 jaar actief in Niger om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren via partnerschappen met Nigerese overheidsinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Met een centraal kantoor in Niamey focussen we op de regio's Tillabéri, Tahoua en Dosso.  

 

Het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma tussen Niger en België (2022-2026) heeft twee algemene doelstellingen: (1) inclusieve toegang tot sociale basisdiensten van hoge kwaliteit op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en (2) steun voor de duurzame ontwikkeling van waardeketens in de landbouw en de veeteelt, ondernemerschap en het scheppen van banen voor jongeren. 

 

Enabel heeft onlangs ook de laatste hand gelegd aan een thematische portefeuille klimaat en milieu. De algemene doelstelling van deze portefeuille is de bestrijding van woestijnvorming en bodemaantasting om de sociaaleconomische ontwikkeling en de weerbaarheid tegen de klimaatverandering van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de Sahel te ondersteunen.  

 

Bovendien heeft de delegatie van de Europese Unie in Niger aan Enabel de formulering en uitvoering toevertrouwd van een project rond de ‘versterking van de veerkracht van de agro-sylvo-pastorale1 systemen in West-Niger tegen de klimaatverandering’. Dat project past binnen het initiatief van de Grote Groene Muur. 

 

Het project wil bijdragen tot de stabiliteit van Niger, de sociale samenhang en de duurzame en inclusieve ontwikkeling voor bevolkingsgroepen die in kwetsbare omstandigheden leven (ontheemden, vluchtelingen, migranten, gastgemeenschappen) in het drielandengebied – Tillabéri.  

 

Het project beoogt de bevolking veerkrachtiger te maken tegenover de klimaatverandering; de voedselzekerheid te verbeteren door de ontwikkeling en het duurzame beheer van productiesystemen in de landbouw, bosbouw, de herdersveeteelt en de visteelt; steun te verlenen voor onderzoek en kennisbeheer; en goed bestuur van de natuurlijke hulpbronnen en lokale ontwikkeling te bevorderen.  

Functiebeschrijving

 

Je taken als Project Manager:  

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit) en je coördineert de uitvoering van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken; 
 • Je bent samen met de andere actoren van de andere onderdelen verantwoordelijk voor de algemene uitvoering van het project (synergie, bundeling van middelen ...);  
 • Je reikt het projectteam en zijn interne en externe partners een algemene strategische visie aan;  
 • Je zet een gepaste organisatie op voor wat betreft taken en verantwoordelijkheden. Je houdt hierbij rekening met de specifieke context van het project (context van fragiliteit, belang van het opbouwen van sterke en nabije relaties met lokale autoriteiten en gemeenschappen);  
 • Je zorgt ervoor dat de strategie van het programma wordt geoperationaliseerd. Daarvoor baseer je je op de diagnostische elementen en studies die door de partners zijn uitgevoerd (bestemmingsplannen, lokale plannen voor geïntegreerd beheer van de watervoorraden, gemeentelijke ontwikkelingsplannen) volgens een geïntegreerde en inclusieve territoriale aanpak;  
 • Je zorgt voor samenhang en synergie met andere acties van Enabel in Niger.  

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau 

 • Je hebt een master in landbouwkunde, plattelandsontwikkeling, beheer van natuurlijke hulpbronnen en landbeheer of gelijkaardige oriëntaties.  

Vereiste ervaring  

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring in het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten op het Afrikaanse continent waaronder ten minste 2 jaar in de Sahel-regio; 
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring in het beheer van natuurlijke hulpbronnen; 
 • Je hebt ten minste 2 jaar ervaring op het gebied van veerkracht in de nexus ‘humanitaire hulp-ontwikkeling-vrede’, vooral in fragiele streken; 
 • Je hebt minimaal één relevante werkervaring buiten je eigen land; 
 • Je hebt ervaring als teamleider. 

Vereiste kennis en vaardigheden 

 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer; 
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie; 
 • Je hebt goede vaardigheden op het gebied van planning, organisatie en beheer, en een proactieve houding; 
 • Je hebt uitstekende managementvaardigheden en reële interesse in teammanagement (motiveren, ontwikkelen, ...); 
 • Je werkt resultaatgericht; 
 • Je hebt goede luister- en dialoogvaardigheden, en goede interpersoonlijke vaardigheden; 
 • Je hebt een zeer vlotte pen; 
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van Niger en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans vereist.  

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel). 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving; 
 • Een overeenkomst van 60 maanden met standplaats in Niamey, en frequente verplaatsingen naar het actiegebied (regio Tillabéri); 
 • Gewenste startdatum: 1 mei 2023 ten laatste; 
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.  
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel). 

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling. 

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties. 

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 06/10/2022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.