Categorie:  Expat
Locatie: 

Niger, Burkina, Mali, Sénégal, Niger

Referentie:  14270
Einddatum voor kandidaturen:  27/06/2021

Project Manager Klimaat en Milieu (m/v/x) - Burkina Faso / Mali / Niger / Senegal

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1500 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context


Enabel is momenteel volop een thematische portefeuille ‘klimaat en milieu’ aan het voorbereiden. Het programma heeft een budget van 50 miljoen euro en een looptijd van 5 jaar (januari 2022 – december 2026). Het zal voornamelijk 4 landen bestrijken: Burkina Faso, Mali, Niger en Senegal. 
De portefeuille wil de autonomie en de weerbaarheid van de lokale bevolking versterken. Ze moet leiden tot een samenhangend regionaal programma op het vlak van klimaat en milieu in de Sahel-regio. De portefeuille sluit aan bij de Comprehensive Approach van België waar de nadruk wordt gelegd op stabilisering en ontwikkeling.
Ook andere extern gefinancierde projecten kunnen deze aanpak aanvullen, parallel aan de bilaterale ontwikkelingsprogramma’s die in de regio actief zijn.

De algemene doelstelling van de portefeuille is de bestrijding van de woestijnvorming en bodemaantasting om de sociaal-economische ontwikkeling en de weerbaarheid tegenover de klimaatverandering van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de Sahel te ondersteunen. 

In die context zijn wij op zoek naar verschillende Project Managers om de projecten aan te sturen die de nationale onderdelen van de portefeuille ‘klimaat en milieu’ uit te voeren. Tussen de 4 betrokken landen wordt gestreefd naar een nauwe synergie en complementariteit.
 

Functiebeschrijving


Als Project Manager speel je een coördinerende en leidinggevende rol bij de uitvoering van de verschillende projecten. Je sluit aan bij het team van het landenkantoor van Enabel. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het project en werkt hiervoor nauw samen met de lokale partner en de lokale en internationale experts. Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • Als Project Manager zorg je voor de integratie van alle aspecten van het beheer van het project (inhoud/scope, planning, budget, kwaliteit, enz.) om de start, voortgang en resultaten van het project te waarborgen en er zeker van te zijn dat het project bijdraagt aan de ontwikkelingsresultaten.
 • Als coördinator van de activiteiten coördineer je de activiteiten en zorg je voor de uitvoering ervan, volgens de gemaakte overeenkomsten en de vastgelegde procedures om de doelstellingen van het project te bereiken.
 • Als expert draag je bij aan de uitvoering van het project en zet je je expertise in om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het project worden bereikt.
 • Als begeleider van verandering ondersteun je de mensen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden en bij te dragen tot de capaciteitsversterking van de partnerstructuren om zo bij te dragen tot de verbetering van hun organisatie, processen en systemen en de competenties van hun personeel.
 • Als kennismanager coördineer je het leerproces over hoe een project bijdraagt aan de ontwikkeling van een (sub)sector om ervoor te zorgen dat de kennis en/of resultaten van dit proces worden verspreid.
 • Als people manager geef je leiding aan het team voor wie je hiërarchisch verantwoordelijk bent zodat je kunt beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
 • Als expert monitoring & evaluatie zorg je ervoor dat het project relevante informatie over de resultaten heeft en dat die gebruikt wordt om beslissingen te nemen, te leren en rekenschap af te leggen over de bereikte resultaten. Je volgt eveneens de prestaties van het project op om een goed beheer te waarborgen.

Je profiel


Vereist opleidingsniveau

 • Je hebt een masterdiploma op een of meer van de volgende gebieden: bio-ingenieur, bosbouwkundig ingenieur, geograaf, waterbouwkundig ingenieur of een soortgelijke richting die relevant is voor de functie.

Vereiste ervaring 

 • Je kunt 5 jaar relevante ervaring aantonen in het aansturen van projecten met betrekking tot klimaat- en milieuvraagstukken: herstel van aangetast land, klimaatbestendige landbouw, duurzame herderseconomie, beheer van ecosystemen, plannen voor landgebruik en -ontwikkeling, geïntegreerd beheer van watervoorraden, sociale engineering voor plattelandsinfrastructuur;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante terreinervaring in ontwikkelingsprojecten rond deze thema’s;
 • Je hebt minstens één relevante werkervaring buiten je eigen land;
 • Je hebt minstens één ervaring als teamleider;
 • Kennis van de context van de Sahel – waaronder Burkina Faso, Senegal, Mali en Niger – is een pluspunt.

Vereiste kennis en competenties

 • Je hebt een goede algemene kennis van de sectoren bestrijding van woestijnvorming; landbouw, herderseconomie (‘pastoralisme’) in de Sahel; water (inclusief geïntegreerd beheer van watervoorraden); geïntegreerde territoriale aanpak; begeleiding, informatie, participatie en raadpleging van bevolkingsgroepen en belanghebbenden, houtenergie en beheer van geografische informatie-instrumenten, cartografie, geïntegreerde territoriale aanpak en innovatieve benaderingen in een aantal van de bovengenoemde thema's;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de methodologieën van projectbeheer, monitoring en evaluatie; begeleiding bij veranderingsprocessen; kennismanagement en kennisopbouw;
 • Je bent in staat om volledig autonoom te werken, om verschillende projecten/taken tegelijk te beheren en tot een goed einde te brengen, en de deadlines te halen;
 • Je bent in staat om in conflictgebieden te werken en om passende maatregelen uit te werken voor het beheer van de veiligheid;
 • Je beschikt over vaardigheden in het beheer van intermenselijke relaties, personeel en het partnerschappen;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien de werktaal van Burkina Faso, Senegal, Mali en Niger Frans is en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en het Engels vereist. 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).
 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving.
 • Een contract van 60 maanden met startdatum in november 2021.
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz. 
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.
 

 

Interesse?

Solliciteer dan snel hier met uw CV en een motivatiebrief, ten laatste op 27/06/2021.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.