Categorie:  Expat
Locatie: 

Ouagadougou, Burkina Faso

Referentie:  20370
Einddatum voor kandidaturen:  04/04/2023

Portfolio Manager
  (m/v/x) – Burkina Faso

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

Het gouvernementele samenwerkingsprogramma tussen België en Burkina Faso voor de periode 2019-2023 loopt ten einde. Er wordt een nieuw gouvernementeel samenwerkingsprogramma (2023-2027) geformuleerd dat naar verwachting zal van start gaan in de tweede helft van 2023. Door de nieuwe portefeuille kan de aanwezigheid van Enabel in het land worden versterkt. Het totale actiegebied wordt aldus uitgebreid tot de regio's Centre Nord en Plateau Central, naast de regio Centre Est (van de huidige portefeuille). We zetten in op een geïntegreerde territoriale aanpak van de plaatselijke ontwikkeling. Daarom wordt rekening gehouden met de problematiek van de onstabiliteit, rond de volgende assen:
-    Versterking van de sociaaleconomische weerbaarheid van kwetsbare bevolkingsgroepen (landbouw en ondernemerschap);
-    Sociale cohesie (conflictpreventie / nabijheidspolitie en -gerecht);
-    Steun voor sociale basisdiensten (water en sanitatie, onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid). 
Enabel in Burkina Faso ondersteunt en implementeert sinds 2022 ook de nationale component van de regionale thematische portefeuille ‘Climat Sahel’ in de regio Centre Nord. 
Voorts heeft Enabel de afgelopen jaren zijn strategische rol als invloedrijke partner van de Europese Unie binnen Team Europa versterkt, met name op het gebied van veiligheid en justitie. Enabel voert een project uit om de versterking van het gerechtelijk apparaat te ondersteunen en sluit momenteel twee projecten af voor ondersteuning aan de stabilisatie. Tot slot start Enabel momenteel een project voor ondersteuning van de sociaaleconomische veerkracht in Centre Nord (2023-2026) ter waarde van 5 miljoen euro. Verder formuleert het samen met de Europese Unie een ambitieuze actie in het westen van het land voor ondersteuning aan sociale basisdiensten (2023-2026) van 10 miljoen euro.

Functiebeschrijving

Als Portfolio Manager ondersteun je de Project Managers bij de goede uitvoering van de activiteiten, versterk je de synergie tussen en binnen de projecten en zorg je voor kwaliteitscontrole om de toegewezen middelen te optimaliseren. 
Je draagt ook bij tot de versterking van MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) met het oog op een betere verantwoording en het aantonen van het veranderingstraject dat door de acties tot stand is gebracht. 
Ten slotte werk je als Portfolio Manager nauw samen met de Plaatselijk vertegenwoordiger (landendirecteur) en de andere Portfolio Manager om bijkomende middelen te mobiliseren en nieuwe acties uit te werken.

Meer concreet zijn je verantwoordelijkheden als Portfolio Manager als volgt:

•    Je waarborgt de optimale uitvoering van de betrokken portefeuilles, en neemt hierbij de strategische kaders en oriëntaties van de landenstuurgroep en/of projecten in acht;
•    Je coördineert alle programma’s en projecten van de portefeuilles in samenwerking met de Project Managers; 
•    Je stuurt de acties aan en zorgt ervoor dat de beschikbare middelen optimaal worden gebruikt en dat de regels en procedures van Enabel worden nageleefd; 
•    Je geeft leiding aan het team voor wie je hiërarchisch verantwoordelijk bent zodat je kunt beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel; 
•    Je zorgt voor ‘environmental scanning’, vooral van de Team Europe-initiatieven. Je draagt bij tot de sectorale uitwisselingen met de ontwikkelingsactoren;
•    Je ondersteunt de formuleringsprocessen van opportuniteiten voor nieuwe projecten in samenwerking met de technische teams in Brussel en in Burkina Faso.

Je profiel

Vereist opleidingsniveau
•    Je hebt een masterdiploma.

Vereiste ervaring 
•    Je hebt ten minste 10 jaar relevante ervaring in het beheer van internationale ontwikkelingsprojecten, buiten je eigen land;
•    Je hebt ten minste 5 jaar ervaring als teamleider;
•    Ervaring in een fragiele staat en/of de Sahel wordt beschouwd als een troef.

Vereiste kennis en vaardigheden
•    Je hebt een brede en diepgaande kijk op al de aspecten van de internationale ontwikkelingssamenwerking;
•    Je bent een grondige kennis van de methoden van projectmanagement;
•    Je kunt bogen op uitstekende managementvaardigheden. Je hebt een oprechte belangstelling voor teammanagement (motiveren, ontwikkelen, enz.); 
•    Je beschikt over het vermogen om betrekkingen tussen instellingen te ontwikkelen en te beheren (netwerken);
•    Je bent resultaatgericht; 
•    Je kunt omgaan met stress in een onstabiele politieke en veiligheidsomgeving;
•    Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van Burkina Faso en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en een goede kennis van het Engels vereist. 
Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).
 

Wij bieden je

•    Een boeiende functie in een internationale omgeving;
•    Een overeenkomst van 24 maanden met standplaats Ouagadougou met af en toe zendingen in de regio’s;
•    Gewenste startdatum: augustus 2023;
•    Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 7), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.;
•    In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 4/04/2023.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.