Categorie:  Expat
Locatie: 

Ramallah/West Bank, Palestina

Referentie:  16507
Einddatum voor kandidaturen:  31/01/2022

Expert 'Employment Promotion and Business Development' (m/v/x) - Palestina

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1800 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context


Het project ‘Youth Economic Empowerment in Palestine’ is opgezet om de gebrekkige economische vooruitzichten voor Palestijnse jongeren – waaronder kwetsbare jongeren en jonge vrouwen – aan te pakken door hen toegang te geven tot waardige werkgelegenheid.
Het project maakt deel uit van het ‘Palestinian Youth Empowerment Programme’, dat wordt gefinancierd door het Nabuurschapsinstrument van de EU. Het zal gezamenlijk worden uitgevoerd door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), het Sharek Youth Forum in partnerschap met het Centre for Youth Economic Empowerment, en Enabel in Palestina. De algemene doelstelling van het Palestinian Youth Empowerment Programme is het verbeteren van de bijdrage van Palestijnse jongeren aan het economische, sociale en openbare leven.

De algemene doelstelling van het project is “de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van Palestijnse jongeren en hun economische empowerment te verbeteren”.

De specifieke doelstelling is dat “jonge vrouwen en mannen beter toegerust zijn om toegang te krijgen tot mogelijkheden voor inclusief en waardig werk".

De bijdrage aan de specifieke doelstelling zal worden bereikt door middel van de volgende drie resultaten. Alle drie zijn gericht op het verbeteren van het vermogen van jongeren om toegang te krijgen tot werk in loondienst of als zelfstandige:

 1. Het ontwikkelen en exploiteren van een First Employment Facility. Dat is een programma dat de inzetbaarheid van afgestudeerden van het beroeps- en hoger onderwijs op de arbeidsmarkt wil vergroten en geleid wordt door de private sector;
 2. Het ondersteunen van mogelijkheden voor permanente vorming om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van werkloze afgestudeerden van beroepsopleidingen en instellingen voor hoger onderwijs, en van jonge werkenden te vergroten. Gespecialiseerde TVET-cursussen van korte duur die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt, zullen nieuwe trajecten voor technische bijscholing en omscholing in het beroepsleven creëren. Op die manier kunnen jonge afgestudeerden en werkenden specifieke, nieuwe of aanvullende technische competenties en/of transversale vaardigheden verwerven, en uiteindelijk hun carrièrekansen vergroten;
 3. De toegang tot werk als zelfstandige voor de meest kwetsbare jonge vrouwen en mannen verbeteren door middel van steun voor bedrijfsontwikkeling. Daarbij wordt gedacht aan duurzame micro- of kleine ondernemingen die levensvatbaar zijn voor hun lokale economie en voldoende inkomen genereren om in hun levensbehoeften te voorzien en hun individuele weerbaarheid te vergroten.

Functiebeschrijving

 

Belangrijkste taken van de Expert in de bevordering van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van het bedrijfsleven:

 • Je draagt bij aan de verwachte resultaten van het project door input te leveren voor de planning, uitvoering, coördinatie en monitoring en evaluatie van de activiteiten. Op die manier zorg je ervoor dat de resultaten van het programma (outputs - outcomes) binnen de gestelde uitvoeringstermijn worden behaald;
 • Je zorgt voor de kennisopbouw en het kennismanagement van het project om een inclusief, geïnformeerd klimaat van vertrouwen binnen het project te creëren; 
 • Je draagt bij aan kwaliteitsborging door op jouw vakgebied de nodige technische input aan te reiken om technische prestaties te leveren die in overeenstemming zijn met nationale en internationale normen en standaarden;
 • Je draagt bij tot verandering en capaciteitsversterking van de partners om zo bij te dragen tot de verbetering van hun organisatie, processen en systemen en van de competenties van hun personeel;
 • Als hiërarchisch supervisor en coach begeleid en mobiliseer je de personeelsleden die onder jouw leiding staan om kwaliteitsvolle prestaties te behalen en om zowel de doelstellingen van het project als de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

 

Je zal deel uitmaken van het Enabel-team dat werkt voor het Palestijnse ‘Youth Empowerment Programme’ (YEP).

Je profiel


Opmerking: internationaal personeel dat voor Enabel in Palestina werkt, moet de Belgische nationaliteit hebben om een werkvergunning als personeelslid van het Belgisch consulaat-generaal te krijgen. 


Vereiste kwalificaties en ervaring

 • Je hebt een masterdiploma;
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van de bevordering van de werkgelegenheid, de ontwikkeling van vaardigheden en/of ondernemerschap;
 • Je hebt ervaring met contractbeheer (overheidsopdrachten, subsidies ...);
 • Relevante werkervaring buiten je eigen land is een pluspunt;
 • Ervaring in relevante projecten is een pluspunt.

 

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een goede kennis van de aspecten van internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, toepassing, partners, werking ...);
 • Je bent in staat om diensten en strategieën uit te voeren voor sociale inclusie, en meer specifiek voor de inclusie van vrouwen in werkgelegenheid en mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling;
 • Je hebt een grondige kennis van de methodes voor projectmanagement;
 • Je hebt competenties in monitoring en evaluatie;
 • Je hebt goede kennis van het ontwikkelen en analyseren van veranderingstheorieën;
 • Je bent goed thuis is kennismanagement en kennisopbouw;
 • Je kunt vlot samenwerken met de instellingen van de Europese Unie;
 • Je voelt je comfortabel met het leiden van groepsdynamiek en met interculturaliteit;
 • Je beschikt over uitstekende relationele en diplomatieke vaardigheden;
 • Je bent zeer goed computervaardig (Word, Excel, PowerPoint);
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en/of Frans. Gezien Engels de werktaal is in Palestina en gezien de internationale omgeving waarin je werkt, is een uitstekende kennis van het Engels vereist. Noties van het Arabisch is een pluspunt.

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).
 

Wij bieden je

 

 • Een uitdagende en motiverende job in een internationale omgeving.
 • Een overeenkomst van 36 maanden. Je wordt tewerkgesteld in Ramallah. Je reist af en toe binnen Palestina waar Enabel projecten uitvoert.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

 

De bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

 

Naar aanleiding van deze procedure kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

 

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden in deze vacature mag solliciteren. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties
 

 

Interesse?

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 31/01/2022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.