Onze nieuwe manier van werken

Bij Enabel zijn we ons ervan bewust dat telewerk een positief effect heeft op het combineren van werk en gezin. Uit onze betrokkenheidsenquête van 2020 blijkt dat 70 % van onze collega’s die in Brussel werken een gezond evenwicht tussen werk en privéleven hebben.

Een baan die met jou meegroeit.

Als je bij Enabel werkt, kun je profiteren van flexibele werkuren en gemakkelijk pendelen. Je kunt ook gebruikmaken van volledig uitgeruste kantoren met ICT-support, die meegroeien met de behoeften. De kantoorruimten zijn zó ingericht dat voldoende afstand kan worden gehouden en dat de hygiënevoorschriften volledig kunnen worden nageleefd. Bovendien kun je profiteren van e-learning en interactief materiaal om op eigen houtje te leren. Samen met je leidinggevende organiseer je je werkuren en plan je face-to-face vergaderingen in onze kantoren wanneer dat nodig is.

Enabels nultolerantiebeleid voor seksuele uitbuiting en seksueel misbruik

Enabel heeft, net als alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, een Integriteitshandvest ondertekend.

Via dat handvest onderschrijven wij integriteit en respect als fundamentele waarden die onze acties leiden. Wij verbinden ons ertoe een beleid te ontwikkelen om deze waarden in onze organisatie toe te passen.  

Deze fundamentele waarden liggen ten grondslag aan de Ethische code van Enabel, die bestaat uit:

  • Respect voor het individu: Wij ontwikkelen een houding die elk individu respecteert, of hij of zij nu een medewerker van onze organisatie is of niet.
  • Niemand uitbuiten: Wij onthouden ons van het aanvaarden van of het vragen om seksuele relaties, met inbegrip van elke seksuele gunst of andere vorm van vernederend seksueel gedrag, vernedering of uitbuiting van anderen, in ruil voor geld, werk, goederen of diensten.  

Ons beleid ‘Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik’ heeft tot doel kwetsbare mensen in het algemeen te beschermen tegen daden van seksuele uitbuiting en misbruik. 

Hoewel vrouwen en kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting en misbruik, gaat deze kwestie iedereen aan.

Diversiteit en inclusie

Bij Enabel staat ons engagement om divers talent aan te trekken en een inclusieve cultuur op te bouwen, centraal in alles wat we doen. Diverse teams nemen namelijk slimmere beslissingen. Het bereiken van een kritische massa in diversiteit is bovendien de sleutel tot inclusieve praktijken die alle individuen in staat stellen om optimaal te presteren.

We rekruteren en koesteren op actieve wijze talent dat diversiteit toevoegt aan onze werkplek.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Versterking van de aanwezigheid van vrouwen binnen Enabel op alle niveaus.

Bij Enabel streven we naar het mainstreamen van gender in al onze projecten en in onze werking: operationeel, organisatorisch, in monitoring en evaluatie en communicatie binnen en buiten de organisatie. Deze inspanningen vormen de kern van onze Genderstrategie #WEforHER 2019-2023, die garandeert dat gender deel uitmaakt van het DNA van Enabel.