Sollicitatieproces

 

 

 

 

 

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. 

Enabel wil alle vormen van ongewenst gedrag op het werk voorkomen, waaronder intimidatie, seksuele uitbuiting en misbruik, gebrek aan integriteit en financiële inbreuken. Wij willen alleen mensen aanwerven die onze waarden delen en uitdragen. Voor onze functies zijn dan ook bevredigende referenties nodig die wij mogelijk natrekken. 

Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief. De weerhouden kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan een selectieproces. Dat kan, afhankelijk van de functie, bestaan uit: een motivatie-interview, een schriftelijke technische proef en een gesprek met een panel.