Categorie:  Brussel
Locatie: 

Brussels, België

Referentie:  21802
Einddatum voor kandidaturen:  26/07/2024

Expert in kennismanagement  (m/v/x)  -  Brussel
voor het Wehubit-programma

 

 

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Wij bouwen aan een duurzame wereld waar alle mensen in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben om zich ten volle te ontplooien. Samen met onze partners reiken we oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen – klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, vrede en veiligheid, menselijke mobiliteit – aan te pakken en om wereldburgerschap te bevorderen.  
 

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in uiteenlopende gebieden, van onderwijs en gezondheidszorg tot landbouw, milieubescherming, digitalisering, werkgelegenheid en governance. De expertise van Enabel is wereldwijd gegeerd – door de Belgische overheid, de instellingen van de Europese Unie, de regeringen van andere landen en de privésector. We werken samen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en stimuleren een vruchtbare interactie tussen ontwikkelingsbeleid en andere gebieden.  
 

Enabel heeft 2100 medewerkers. Het agentschap beheert meer dan  200 projecten in een twintigtal landen, in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.  

Context


In 2016 werd het vijfjarenprogramma Wehubit opgezet als vlaggenschipinitiatief voor D4D. Het doel van dit programma is het identificeren en ondersteunen van digitale sociale innovaties in de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Tussen 2018 en 2023 steunde het Wehubit-programma 27 projecten die werden uitgevoerd door meer dan 50 overheidsinstanties of maatschappelijke organisaties. 
 

Wehubit is ondertussen verveld tot versie 2.0. Het programma 2024-2026 blijft de opschaling van (al dan niet digitale) innovaties ondersteunen in de vorm van een hub: niet langer één programma, maar verschillende deelprogramma's rond specifieke thema's, samengebracht onder de paraplu van Wehubit. 
 

Om de doelstellingen van het programma te bereiken, zet Wehubit twee belangrijke processen in gang: het opvolgen en ondersteunen van elk project terwijl het wordt uitgevoerd, en transversaal leren. Sinds 2021 implementeert Wehubit een strategie voor kennismanagement. Een belangrijk onderdeel daarvan is KEN, het Knowledge Exchange Network. KEN brengt de partnerprojecten van Wehubit en Enabel-collega's samen. Het netwerk is bedoeld om de projectcapaciteiten te versterken, leren en kennispbouw te ondersteunen en samenwerking te vergemakkelijken. Dat kan worden bereikt door middel van webinars, peer-to-peer uitwisselingen (persoonlijk of online), regelmatige communicatie over nieuws van de projecten en links met andere spelers in het innovatie- en D4D-ecosysteem. 
 

Dit netwerk zal tevens de zichtbaarheid van de projecten van de partners promoten en versterken en Enabel als lerende organisatie in digitale sociale innovatie versterken.
 

Ga naar https://www.wehubit.be voor meer informatie over Wehubit. Je vindt er alle leerproducten die zijn gepubliceerd als onderdeel van het 1.0-programma.
 

Functiebeschrijving


Als Expert in Kennismanagement maak je deel uit van het Wehubit-team en rapporteer je rechtstreeks aan de Manager van Wehubit. 
 

Je taken en verantwoordelijkheden zijn de volgende:
 

 • De strategie voor kennismanagement van het programma implementeren met als doel.
   
  • 1. Het leren en samenwerken tussen en voor de partnerorganisaties van Wehubit te ondersteunen om uiteindelijk de opschaling van projecten te ondersteunen en de duurzaamheid ervan te vergroten;
    
  • 2. Het versterken van institutioneel leren binnen Enabel en zijn Europese implementatiepartners, met name in termen van innovatietrajecten en impact.

   En in meer detail: 
    
 • De leeragenda van het programma opvolgen in samenwerking met andere teamleden;
   
 • Deelbare kennisproducten (gidsen, toolkits, geleerde lessen, best practices, enz.) leveren of de productie ervan faciliteren;
   
 • De kennisopbouw en het kennismanagement binnen het programma coördineren; 
   
 • Het Kennisuitwisselingsnetwerk (KEN) faciliteren en operationaliseren en een inclusief en geïnformeerd klimaat van vertrouwen creëren;
   
 • Peer-to-peer uitwisselingen en (virtuele) leerevenementen faciliteren en organiseren.
   

Je profiel


Vereiste kwalificaties en ervaring
 

 • Je hebt een masterdiploma;
   
 • Je hebt ten minste 3 jaar relevante ervaring met het uitvoeren van strategieën voor kennismanagement of kennisopbouw/leren binnen een project, programma of organisatie;
   
 • Je hebt ten minste één ervaring met het ontwikkelen van een strategie voor kennismanagement die met succes is uitgevoerd; 
   
 • Je hebt ervaring met het leiden van groepswerk, teambuildingactiviteiten, workshops en webinars, met name voor overheidsinstanties en/of ngo's; 
   
 • Internationale ervaring (dat wil zeggen in de internationale ontwikkelingssector en buiten je eigen land) is een pluspunt.
   

Vereiste kennis en vaardigheden
 

 • Je hebt goede kennis van de aspecten van internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, toepassing, partners, werking, enz.);
   
 • Je kunt gemakkelijk omgaan met groepsdynamiek en interculturaliteit;
   
 • Je hebt kennis van de methodologieën, tools en technieken die worden gebruikt bij het leiden/faciliteren van webinars en groepswerk op afstand, met name innovatieve en digitale tools en methoden;  
   
 • Je bent vertrouwd met ‘design thinking' en co-creatie benaderingen; 
   
 • Je hebt ervaring met het analyseren en betekenis geven aan ongestructureerde kwalitatieve gegevens;  
   
 • Je kunt overweg met de nieuwe technologieën die in het vakgebied worden gebruikt;
   
 • Je bent oplossingsgericht; 
   
 • Je kunt een veranderingsproces implementeren; 
   
 • Je kunt vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. Gezien het programma wordt uitgevoerd in een internationale context, zijn ook een uitstekende kennis van het Frans en het Engels vereist. 
   

Wij vragen ook dat de kandidaten zich ertoe verbinden de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).
 

Wij bieden je

 

 • Een interessante functie in een internationale omgeving;
   
 • Een overeenkomst van 24 maanden gebaseerd in Brussel;
   
 • Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 5) en maaltijdcheques, een verzekering ziekenhuisopname en gezondheidszorg, een groepsverzekering, een ETHIAS-Assistance 24u/24, een dertiende maand, dubbel vakantiegeld en de kosten voor het openbaar vervoer 100 % terugbetaald.
   

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.
 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.
 

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier  met  je  CV en een motivatiebrief, ten laatste op 26/07/2024.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.