Categorie:  Expat
Locatie: 

Kinshasa, 465155

Referentie:  19800
Einddatum voor kandidaturen:  06/12/2022

International Project Manager
‘Unis pour la Paix et la Sécurité’ 
(m/v/x) - Democratische Republiek Congo

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

 

In de DRC is Enabel actief op het gebied van plattelandsontwikkeling, beroepsopleiding en werkgelegenheid, volksgezondheid, water en energie. Het specifieke karakter van het samenwerkingsprogramma ligt in de nabijheid met de begunstigden.  

 

Enabel voert ook meerdere projecten uit met financiering door derden, voornamelijk door de Europese Unie (EU). Het programma Unis pour la Paix et la Sécurité (United for Peace and Security) is er een van. De actie van dat programma draagt bij tot SDG 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) en is in lijn met de strategische visie van de DRC. Ze maakt met name deel uit van het prioritaire actieplan van het hervormingsplan van het leger (PRA – Plan de Réforme de l’Armée) dat momenteel wordt ontwikkeld. De algemene doelstelling van het project is het bestuur en de rechtsstaat te versterken, straffeloosheid en corruptie te bestrijden en een rechtvaardige en duurzame vrede in de DRC te bevorderen. Meer bepaald zal Enabel werken op de volgende specifieke doelstellingen: modernisering van de administratie van het ministerie van Defensie en Veteranenzaken en versterking van de verantwoordingsplicht en van de band tussen de strijdkrachten en de bevolking. Het programma zal worden uitgevoerd in Kinshasa en in verschillende provincies, waaronder Noord-Kivu en Ituri. 

 

Daarom is Enabel actief op zoek naar een Project Manager met als standplaats Kinshasa. 

Functiebeschrijving

 

Als Project Manager rapporteer je aan de Senior Project Officer. Je bent verantwoordelijk voor een team van technisch experts en je coördineert de uitvoering van het project.  

 

Verantwoordelijkheden 

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit); 
 • Je coördineert de uitvoering van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken; 
 • Je ondersteunt de mensen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden; 
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties; 
 • Je coördineert het leerproces over hoe een actie bijdraagt aan de ontwikkeling van een sector; 
 • Je geeft leiding aan het team dat onder jouw hiërarchische verantwoordelijkheid staat; 
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie om prestatiemonitoring, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk te maken. 

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau 

 • Je hebt een masterdiploma in sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, criminologie of rechten.  

Vereiste ervaring  

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring met het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten; 
 • Je hebt minimaal één relevante werkervaring buiten je eigen land; 
 • Je hebt ervaring als teamleider; 
 • Ervaring binnen (of in nauw contact met) de nationale veiligheidstroepen (Forces de Défencse Sécurité Intérieure) op het gebied van mensenrechtenkwesties is een pluspunt; 
 • Ervaring in verschillende projecten is een pluspunt. 

Vereiste kennis en vaardigheden 

 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer; 
 • Je hebt een ruime kennis van de veiligheids- en/of defensiesector; 
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie; 
 • Je bent resultaatgericht; 
 • Kennis van de DRC en met name van het oosten is een pluspunt; 
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van de DRC en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en een elementaire kennis van het Engels vereist. 

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel). 

 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende en interessante functie in een internationale omgeving; 
 • Een overeenkomst van 48 maanden met als standplaats Kinshasa en frequente missies naar het oosten van het land; 
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.; 
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel). 

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling. 

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie. 

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties. 

 

Deze oproep tot kandidaatstelling is afhankelijk van de ondertekening van een bijdrageovereenkomst tussen Enabel en COFED voor de uitvoering van het programma Unis pour la Paix et la Sécurité. Vóór de ondertekening van deze overeenkomst kan geen definitieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. De tewerkstelling kan ten vroegste aanvangen de dag na de effectieve startdatum van het project. 

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je CV en een motivatiebrief, ten laatste op 06/12/2022.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.