Categorie:  Expat
Locatie: 

Tunis, Tunesië

Referentie:  20042
Einddatum voor kandidaturen:  08/02/2023

Projectmanager

gendergerelateerd geweld

(m/v/x) - Tunesië

 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken - klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid - en om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.  

 

enabel.be 

Context

 

Momenteel voert Enabel in Tunesië één enkele interventie (project) uit. Dat maakt deel uit van het THAMM-programma dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. THAMM is een programma met meerdere belanghebbenden dat legale migratie en internationale mobiliteit van Tunesisch talent wil bevorderen. Enabel legt ook de laatste hand aan de Tunesische component van het project "Legal Empowerment of Migrants", dat gericht is op de ontwikkeling van wetswinkels.

 

Deze vacature voor een projectmanager betreft een nieuw project dat Enabel in Tunesië zal uitvoeren. Dit nieuwe project maakt deel uit van het Steunprogramma voor sociale inclusie (PAIS), budgethulp van de Europese Unie in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken met verschillende onderdelen. Het onderdeel "gelijkheid en bestrijding van geweld tegen vrouwen" bestaat uit twee projecten die deze budgethulp aanvullen: een eerste project wordt uitgevoerd door het UNFPA en een tweede, het onderwerp van deze vacature, zal worden uitgevoerd door Enabel en AECID (het Spaans ontwikkelingsagentschap). De strategie van deze twee projecten zijn op nationaal niveau afgestemd op Wet 2017-58 en het internationale normatieve kader voor een coherente aanpak van de strijd tegen gendergerelateerd geweld.  

 

Dit project ter bestrijding van gendergerelateerd geweld wil een antwoord bieden op de verschillende uitdagingen en grote moeilijkheden waarmee de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van gendergerelateerd geweld in Tunesië worden geconfronteerd. Het door Enabel uit te voeren project beoogt de versterking van de capaciteiten van het ministerie van het Gezin, Vrouwen, Kinderen en Ouderen voor een geharmoniseerd coördinatiekader tussen alle technische en financiële partners om de samenhang en de operationalisering van de zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld te versterken. Op regionaal niveau zal het project gericht zijn op de versterking van de regionale coördinatieorganen voor een betere opvang van vrouwelijke slachtoffers van geweld en voor een multisectoriële dienstverlening. De steun zal ook gericht zijn op het verzamelen en analyseren van gegevens over gendergerelateerd geweld op regionaal niveau, in samenwerking met de vijf belangrijkste ministeries en organisaties uit het maatschappelijk middenveld (CSO's) en op het versterken van de innovatiecapaciteit van CSO's.

 

De algemene doelstelling van het Enabel-project is: "Meer vrouwen en meisjes, vooral de meest gemarginaliseerde en die in kwetsbare situaties leven, kunnen hun mensenrechten uitoefenen en een leven leiden zonder enige vorm van geweld. "

Functiebeschrijving

 

Als Intervention Manager, en onder de verantwoordelijkheid van de Country Portfolio Manager, gebaseerd in Marokko (Rabbat), heb je volgende verantwoordelijkheden:  

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit) en zijn algemene samenhang; Daarmee zorg je voor de integratie van alle beheersdomeinen van de interventie (inhoud/scope, planning, budget, kwaliteit, enz.) om een optimale start, het bereiken van de resultaten van de interventie en de bijdrage ervan aan de ontwikkelingsresultaten te waarborgen.
 • Je coördineert de uitvoering van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken en draagt daartoe ook bij aan de uitvoering van de interventie door middel van deskundige inbreng om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de actie worden bereikt;  
 • Je ondersteunt de mensen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden;
 • Je draagt bij aan de versterking van de coördinatie in de strijd tegen gendergerelateerd geweld voor een geharmoniseerde aanpak van de strijd tegen gendergerelateerd geweld, met name door ondersteuning van institutionele partners en capaciteitsopbouw van partnerorganisaties (ministerie van het Gezin, Vrouwen, Kinderen en Ouderen en andere belangrijke sectorale ministeries, het nationale coördinatieorgaan en regionale coördinatieorganen, het nationale begeleidingssysteem, enz.), maatschappelijke organisaties, de AECID-partner en belangrijke belanghebbenden.
 • Je coördineert het leerproces over hoe een interventie bijdraagt aan de ontwikkeling van de sector om ervoor te zorgen dat de kennis en/of resultaten van dit proces worden verspreid.  
 • Je geeft leiding aan het team waarvoor je hiërarchisch verantwoordelijk bent (3 personen die direct onder je verantwoordelijkheid vallen) zodat je kunt beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel;
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie om prestatiemonitoring, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk te maken.

Je profiel

 

Vereist opleidingsniveau

 • Masterdiploma  

 

Vereiste ervaring  

 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring met het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten;
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring met gendergelijkheid/vrouwenemancipatie en/of ondersteuning van mensen die in kwetsbare omstandigheden leven;
 • Je hebt ervaring in een nationale of regionale overheids- of semioverheidsinstelling;
 • Je hebt minimaal één relevante werkervaring buiten je eigen land;
 • Je hebt ervaring als teamleider;
 • Ervaring op het gebied van de bestrijding van geweld tegen vrouwen/gendergerelateerd geweld in Tunesië is een pluspunt.

 

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer;
 • Je hebt een grondige kennis op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen en meer bepaald van de bestrijding van geweld tegen vrouwen in Tunesië, zowel op institutioneel niveau als op het niveau van de civiele maatschappij;
 • Je kunt onderhandelingen voeren in complexe situaties;
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien de werktaal van Tunesië en de internationale context waarin je gaat werken, moet je uitstekend Frans kunnen spreken en schrijven. Vlotheid in het Arabisch (Tunesisch) is een pluspunt, evenals kennis (ten minste passief) van het Engels.  

 

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel). 

Wij bieden je

 

 • Een boeiende en afwisselende functie in een internationale omgeving.
 • Een contract met standplaats in Tunis, met mogelijke verplaatsingen naar de 5 pilootzones in de verschillende departementen (te bepalen).
 • Gewenste startdatum: zo spoedig mogelijk. Einde contract voorzien op 31 juli 2026.
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.  
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

 

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

 

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

 

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

 

Interesse?

 

Solliciteer dan snel hier met je  CV en een motivatiebrief, ten laatste op 08/02/2023.

Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.